Binära optioner numera olagligt att handla inom EU

Binära optioner olagligt

Binära optioner brukade vara ett extremt populärt finansiellt instrument för spekulanter, som handlade dem primärt i gamblings syfte. Binära optioner är optioner som endast har två utfall—de är alltså binära. En option är ett val som handlaren har. Man köper möjligheten att handla ett instrument i framtiden. Därefter är spekulationen om instrumentet kommer att öka i värde eller minska i värde när man därefter ska köpa det. Alltså betalar man en institution för möjligheten att handla, exempelvis en aktie, i framtiden.

Om vi tar aktien Snapchat som exempel och om man som spekulant tror att aktien kommer minska i värde så kan det vara smart att man köper möjligheten att handla aktien i framtiden. Du sluter dig då i ett avtal med en aktieägare av aktien Snapchat och lovar denne att du köper, exempelvis 10 st Snapchat aktier om 2 månader. Denne ägare säljer då Snapchat aktien till det nuvarande priset och ger dig pengarna. Därefter, om 2 månader, om priset på aktien minskat så är det därefter din tur att nu köpa 10 Snapchat aktier till det nya priset.

Om priset minskat dramatiskt så ger du därefter ägaren tillbaka dennes aktier och du behåller därefter mellanskillnaden. Du har nu gjort en vinst på att priset på aktien gått ner.

Binära optioner är nu optioner som endast har två utfall. Antingen stiger en aktie i pris eller så sjunker den i pris. Binära optioner brukade handlas med korta intervaller. Istället för två månader, som nämnts i exemplet ovan, så kunde det handla om en till två dagar, eller till och med timmar. Man spekulerade alltså väldigt intensivt och handlade väldigt aktivt.

Binära optioner var därmed alltså ”gambling” och inte långsiktiga investeringar. Man spekulerade på minutpriset som är omöjlig att förutspå och därefter gjorde man antingen en vinst eller inte. För mer information kring binära optioner, besök gärna Valuta24.

Inte längre lagligt att handla binära optioner

Sedan 2018 har det varit olagligt att inom EU handla binära optioner. Dessa nya regler är per ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) nya lagändringar och har nu gjort det olagligt för finansiella företag att marknadsföra, erbjuda och engagera i handel av binära optioner.

ESMA har även infört nya lagar kring handel av CFD kontrakt. ESMA verkar gå hårt mot finansiell spekulation och har börjat stifta stränga lagar emot denna typ av finansiell handel.

Så för forna binära optioner handlare så är det inte längre lagligt att handla binära optioner inom EU och det verkar inte komma att vara fallet i framtiden heller. Utvecklingen inom EU när det kommer till just finansiell spekulation verkar vara åt det håll som innebär fler lagar och mindre aktivitet inom branschen. Så för den som brukade älska att handla binära optioner och möjligen även CFD kontrakt kan det idag vara tillfälle att hitta andra alternativ.

Alternativen är idag få—dock så lär det dyka upp några i takt med att binära optioner förblir olagligt och marknaden ber om alternativ. Marknadskrafterna brukar då reagera och erbjuda alternativ som passar marknaden som ber om de bäst.